Home
Překlady a tlumočení

Překlady a tlumočení

Překlady
Zabezpečujeme překlad běžný a odborný z-do čeština – angličtina – němčina – polština
Z odborných textů se jedná o smlouvy,odborné články,výroční zprávy,objednávky,prezentace
a o překlady odborných dokumentů,vysvědčení,rodného listu,dokladů o vzdělání a pracovní
způsobilosti.
Poskytujeme také překlady se soudním ověřením.
Cena překladů je vždy podle ceny za 1 NS ( jedna normostrana = 1800 úhozů včetně
mezer).Základní sazba = 450 Kč.
Termín dodání je dán délkou a rozsahem požadovaného překladu,nejdříve však do tří
pracovních dnů.Spěšný –expresní překlad účtuje 50 – 100 % přirážku,dle velikosti a termínu
požadovaného překladu.

Tlumočení
Poskytujeme následující druhy tlumočení.
K o n s e k u t i v n í tlumočení
Konsekutivní,neboli následné tlumočení ,je převod ústního sdělení po částech.Řečník vysloví
část svého proslovu a poté dostane prostor tlumočník k převodu sdělení.
S i m u l t á n n í tlumočení
Simultánní tlumočení je překlad probíhající souběžně s přednášejícím.Je nejčastěji
používaným typem překladu a hodí se jak pro různé přednášky a prezentace,tak pro akce,
kde je více účastníků.
S o u d n í tlumočení
Soudní tlumočení provádí tlumočník,který je zapsaný do Seznamu znalců a tlumočníků
Ministerstva spravedlnosti ČR.Soudní tlumočení je vyžadováno při soudním jednání,u notáře
anebo například na svatbě.Soudní tlumočník je nezávislý,dbá na přesnost tlumočeného
projevu a ručí za to,že zákazník všemu rozumí.