Home
Kurzy pro veřejnost
Jednoduché platební podmínky

Jednoduché platební podmínky

Zákazník si kupuje službu vždy jen v objemu 10 hodin nebo lekcí.Kurz se platí až v den zahájení a po
odučení první hodiny.Dá se koupit i více balíčků deseti hodinových lekcí naráz.

Nákup jen sjednaného minima deseti hodin nebo lekcí umožňuje studujícímu
kdykoliv studium začít – přerušit – ukončit – nebo znovu začít


V případě skupinových kurzů můžete takto přistoupit snadno do kurzu někoho jiného,vybrat si tu správnou úroveň nebo si kdykoliv vytvořit a zahájit vlastní i skupinový kurz.


Nejste vázáni žádným termínem.Můžete si také počkat nebo přejít na jiný druh studia.Například na individuální výuku.K výběru je vždy více možností.


Při nejčastější frekvenci 1x 2 hod za týden se jedná o předplacení učebních pěti týdnů,v případě
deseti lekcí (1lekce = 1×2 hod) dokonce dvou a půl měsíce,kdy není nutno hledět na rozpočet a je
možné se plně věnovat výuce.Po deseti učebních jednotkách se při nákupu dalšího balíčku můžete
vždy znovu ujistit o správnosti nastoupené cesty,popřípadě po konzultaci s učitelem začít využívat už i
výhody z metodiky výuky v jiných druzích kurzů.Tyto kratší balíčky výuky se již v praxi osvědčily jako
rozumný poměr peněz vs délka výuky a požadovaný výsledek.V případě individuální výuky a částečně
i výuky ve skupinách dokonce jako velmi výhodný.