Home
O škole
Historie

Historie

Jazyková škola Lingua centrum H.E. je historicky první vzniklou soukromou jazykovou školou na území celého tehdejšího Československa. Vznikla oficiálně 1.3.1990 a to o 4 týdny dříve než 2.škola v pořadí a to škola PhDr. Dušana Užáka v Nitře, která vznikla pod názvem Lingua forum. Od května roku 1990 potom vzniklo 5 dalších škol v Praze a následně vznikla spousta dalších škol všude po celé republice. Určité priority si Lingua centrum H.E. udržovala od prvopočátku téměř ve všech aspektech, protože vše co dělala bylo pro veřejnost a zákazníky nové, zajímavé a nevyzkoušené. Zajímavým aspektem bylo historicky první nastavení cen za prováděné služby, odměn za práci učitelům, první prezentace soukromé výuky veřejnosti atd. Na tyto údaje ostatní školy už jenom navazovaly. To vše později proběhlo neuvěřitelně rychlým vývojem a na tyto počátky si nyní vzpomene málokdo. Škole Lingua centrum H.E. ale už zůstalo ve vínku neustálé rozvíjení svých služeb, být neustále vpředu i dostát tradici v nastolené kvalitě a starat se o své zákazníky.

Od prvopočátku jsme vyučovali více než 10 cizích jazyků během školního a později i kalendářního roku a to se projevilo i v celkem pestré skladbě zákazníků této školy. Nedělali jsme a neděláme pouze komerčně zajímavé jazyky či pedagogické služby a naše nabídka byla již od vzniku školy určena jak široké veřejnosti, tak odborné a specializované poptávce ať již firemní tak individuální.Zákazníci Lingua centrum H.E. jsou často i velice nároční a vybíraví a to ať již z řad veřejnosti, tak státního či soukromého sektoru. Výuka je často realizována v různých oborech jako např.v oboru komunikací, finančnictví, strojírenství, státní zprávy, zemědělství, výpočetní techniky, zdravotnictví atd.

Mnohem důležitější je ale fakt, že tito naši zákazníci nás rozsahem svých potřeb a požadavků donutili stále rozvíjet naše služby i celkové zaměření. Něco je vzpomenuto v kapitole historie poskytovaných služeb a poptávky Lingua centrum H.E., není tam ale uvedeno, že to vše probíhalo a probíhá na pozadí 12-14 nejpožadovanějších jazyků a to vždy nejméně ve třech základních jazykových úrovních: začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí.

To vše skýtá velké množství kombinací pro zákazníka. Některé zakázky byly i velice specializované či zajímavé. Namátkou lze vzpomenout výuku technické polštiny, obchodní ruštiny, portugalštinu pro pracovníky české firmy působící v Amazonii, arabštinu či italštinu za účelem sňatku, optoelektroniku v angličtině, účelové kurzy pro montéry do Peru, výuku čínských dětí češtině, výuku andských indiánů z Chile, Paraguaje, Bolivie i od jezera Titicaca atd.

Naší školou prošli i slavní sportovci a reprezentanti jako např. mnohonásobná světová rekordmanka atletka Daniela Bártová,hokejisté, fotbalisté prvoligových klubů, basketbalisté a další.Dva cizí jazyky u nás studovala bývalá moderátorka TV Nova Jana Štefánková, 1 rok se u nás učila i její sestra Věra. 

Během prvních pěti let absolvovalo naši výuku neuvěřitelných cca 270 000 studentů,za dalších 15 let existence dalších 220 000 a  v roce 2019 překročil počet našich absoventů již půl milionu.Takováto bilance je široko daleko ojedinělá a určitě již těžko napodobitelná.Osudy našich klientů se odvíjely často i velice zajímavým způsobem. Mnozí z nich teprve po výuce zvoleného cizího jazyka odstartovali svoji vlastní kariéru, stejně tak mnozí další přibrali tuto znalost ke své dosavadní profesi a využili ji ve svůj prospěch. 

Našimi studenty byli a jsou generální ředitelé a vrcholoví pracovníci i těch největších a nejznámějších firem. Historicky prvními studenty naší školy ( a tedy soukromého sektoru v naší republice vůbec) se stali pracovníci banky Brno-venkov v roce 1990, kdy z celkového počtu 7, pět z nich se stalo v pozdějších letech řediteli samostatných bank.Odhadem pracuje např. v Brně a okolí více než 9 200 administrativních pracovníků a sekretářek, kteří se mohou prokázat diplomem – osvědčením a zkouškou naší školy.

Výuku jsme zabezpečovali nejen pro Brno a okolí, ale také pro celou republiku ve všech základních typech studia a to od Aše až ke Košicím.

Ve škole Lingua centrum H.E. studuje stále více zahraničních managerů a majitelů firem z celého světa a to i z nejvzdálenějších končin. Výhodou pro ně je jednak výuka jazyka českého pro ně i pro rodinné příslušníky, jednak i výuka kteréhokoliv dalšího cizího jazyka na bázi jejich vlastní řeči, tj. i bez použití češtiny.Je možné se tak učit např. maďarštinu na bázi němčiny, italštinu přes angličtinu, češtinu norsky, ruštinu anglicky, francouzštinu polsky apod.

Z hlediska vývoje poptávky jsme v roce 1998 poprvé na území ČR provedli na vyžádání jazykový audit a realizovali jsme velké státní zakázky při výuce angličtiny pro českou armádu kurzy STANAG I, II, III před vstupem České republiky do NATO. Jazykový audit byl proveden až dosud pro firmu GITY a.s. a ČSOB na Jižní Moravě.

Další stěžejní oblast jazykové školy Lingua centrum H.*E. tvoří překlady a tlumočení.

Od 1.11.2000 provádíme vysoce kvalitní překladatelské a tlumočnické služby, a to v návaznosti na tradici od prvopočátku vzniku naší firmy, kdy učitelé jazykové školy Lingua centrum H.*E. byli zároveň v mnoha případech překladatelé a tlumočníci a naše škola pomáhala při vzniku několika agentur specializujících se v Brně na tuto činnost.

V současnosti  poskytujeme naše služby primárně v Blansku a v okrese Blansko.