Drilový kurz

Stále zapomínáte?
Pořád začínáte?
Jedete na dovolenou nebo za prací do ciziny.Potřebujete jazykové minimum?
Potřebujete se naučit pouze něco konkrétního .Něco,co vám dosud dělá problémy?
Chcete získat jistotu ve vyjadřování,v komunikaci?
Nehledáte všeobecný kurz,víte přesně,co potřebujete.
Přejete si zopakovat,procvičit,zautomatizovat?
Need to enhance a special language skill?

Umíte již dost,potřebujete zlepšit pouze část svých znalostí?

Drilový trénink není pouhé memorování a opakování různých poslechových a
gramatických paradigmat.Jde o rozsáhlejší komplex vybrané
slovní zásoby,vybraných cvičení a vybraného přístupu učitel – žák.
Existuje mnoho druhů drilových kurzů,většinou se zužují v nabídce na kurzy gramatiky a na
neustálé opakování těch stejných vět a vzorců.V našem případě lze drilovým tréninkem
podpořit téměř jakoukoliv část výuky cizího jazyka a po domluvě se zákazníkem při
definování jeho představ a potřeb vybrat ten nejvhodnější drilový výcvik právě pro něj.Celý
kurz je tak obohacen o cvičení a slovní zásobu potřebnou právě v jeho případě.

Ceník:

1×90 minut700 Kč
1×60 minut500 Kč